Đánh giá Chất

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách chia ô văn bản thành hai hoặc nhiều hàng trong Excel và Google Trang tính. Tách một ô văn bản thành hàng Nếu bạn có văn bản trong một ô duy nhất được phân tách bằng một số ký tự (dấu cách, tab, dấu chấm phẩy, v.v.), nó có thể được chia thành nhiều hàng bằng cách sử dụng Văn bản…