Đăng bài lên danhgiachat

Đăng bài lên website review Đánh Giá Chất

Quý khách có thể đăng bài dịch vụ, sản phẩm, địa điểm…. lên danhgiachat miễn phí. Chúng tôi chỉ chấp nhận bài viết trên 400 từ, quá ngắn không được chấp nhận

Hướng dẫn viết bài

Bước 1 : Truy cập google Docs tại địa chỉ https://docs.google.com/document/u/0/ và tiến hành viết bài. Gợi ý viết bài, các bạn chia bố cục thành các phần

mở đầu : Giới thiệu tổng quát dịch vụ

Thân bài : Dịch vụ của các bạn có gì, đặc điểm nổi bật so với đối thủ ? giá cả ( nếu có )

kết bài : địa chỉ, tổng kết dịch vụ…

Bước 2 : Sau khi viết xong các bạn nhất nút chia sẻ ở góc phải màn hình ( nhớ chọn quyền là bất kì ai cũng có thể truy cập được, nhấn sao chép đường dẫn liên kết ( số 1 trong hình ). Tiếp theo gửi liên kết cho chúng tôi theo form bên dưới

Đăng bài lên danhgiachat